Historia

Wielkopolski Klaster Lotniczy powstał w Kaliszu w roku 2009

Obecnie w Kaliszu funkcjonuje aż sześć firm pro­dukujących podzespoły dla przemysłu lotniczego: Pratt & Whitney Kalisz, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyj­nego „PZL Kalisz”, MB Aerospace Technologies Poland, Meyer Tool Poland, Hamilton Sundstrand Kalisz oraz Teknequip Kalisz. Firmy te zatrudniają w sumie blisko 2500 osób.

15 maja 2009 roku cztery z nich utworzyły Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy”, organi­zację „non profit”, skupiającą przedstawicieli firm zaangażowanych w działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności branży lotniczej w Polsce.

Zgodnie ze statutem, celem stowarzyszenia jest: tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, powstawa­nie wynalazków, projektów użytkowych i rozwiązań racjonalizatorskich, promowanie ich za granicą oraz wspieranie lokalnych inicjatyw, mających na celu podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw „Wielkopolskiego Klastra Lotniczego”.

WKL jest młodym powiązaniem kooperacyjnym. Przed jego ustanowieniem firmy założycielskie przeprowadziły liczne spotkania, na których najpierw zostały zaprezentowane potrzeby każdej firmy z osobna, a później wspólne obszary dla wszystkich bądź kilku firm, szczególnie w aspekcie potrzeb badawczych i kadrowych. Proces ten trwał niemal 2 lata. Na tej podstawie oraz na podstawie rozmów indywidualnych inicjatorów klastra z poszczególnymi firmami podjęto decyzję o powołaniu WKL. Jednocześnie inicjatorzy prowadzili liczne rozmowy ze stosownymi urzędnikami Urzędu Marszałkowskiego w tym zakresie, jak i również z przedstawicielami miasta Kalisza.

Należy podkreślić fakt, że WKL jest przede wszystkim inicjatywą najważniejszych firm lotniczych w regionie.

Zachęcamy firmy, których profil powiązany jest z przemysłem lotniczym do członkostwa w naszym Stowarzyszeniu. Wypływają z tego obopólne korzyści takie jak połączenie sił, wzrost prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu w biznesie, bardziej efektywne badania dzięki zbieżnym oczekiwaniom, dopełnienie zasobów, oszczędność kosztów, a także promocja marki oraz wiele innych.

Data publikacji: 2014-12-02 09:02:53 | Omar Saoudi

Członkiem klastra może zostać każda osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo,
której profil związany jest z przemysłem lotniczym.

Dołącz do nas