SILNY OŚRODEK PRZEMYSŁU LOTNICZEGO

W sieć powiązań klastra poza przedsiębiorstwami włączone są również inne instytucje i organizacje, takie jak ośrodki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe czy organizacje prywatne. Wyzwala to znaczny potencjał innowacyjny takiej formy organizacyjno-przestrzennej przemysłu.

Członkiem klastra może zostać każda osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo,
której profil związany jest z przemysłem lotniczym.

Dołącz do nas